21-22.11.2011 Состоится Международная конференция „ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО “ по случаю 50-летия Ассоциации юристов Сербии, Белград.

 

 

 

Международная научная  конференция

Посвященная 55 летию Ассоциации Юристов Сербии

 

„ЕВРОПЕЙСКАЯИНТЕГРАЦИЯ  И  МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 

ИНСТИТУТ СРАВНИТЕЛЬНОГОЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 

СЕРБСКОЕ  ОБЬЕДИНЕНИЕ УГОЛОВНОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

 

 Белград, Отель„Palacе“, 21. и 22. ноября2011.

 

ПРОГРАМА

 20. ноября

 

 Прием и размешение учесниковв Гастице   „Palace“

 

 18,00 – Прием участников конференции в Институте сравнительного законодательства в Белграде

 

ПАНЕДЕЉНИК21.ноября

 

10,00 – Откритие Конференции

             Слово Проф.др Станко Бејатовић и др ЈованЋирић

 

            Слова поздравлений:

 проф.др Славица Ђукић-Дејановић, Председатељ  Федерального Собрания

             Проф.др Жарко Обрадовић, Министр образования и науки РеспубликиСрбия

             Академик Игор Леонидович Трунов,  Заместитель председателя Международного союза юристов (СНГ Москва), национальный президент Всемирной Ассоциации юристов (Вашингтон)

Академик Рајко Кузмановић, Председник Удружења јуристовРеспублике Српске

             Проф.др Весна Николић-Ристановић, Председатељ  Европског криминолошког обшћества

 

10,30 – кофе перерыв

 

11,00 – 12,30- Доклади:

проф.др Зоран Стојановић Међународна кривичноправна сарадња и успешност откривања и доказивања кривичних дела

академик Игор Трунов, - ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И СУДОПРОИЗВОДСТВА В ОТНОШЕНИИ ПОГИБШИХ ОБВИНЯЕМЫХ

 Проф др Лоренз Схулз --- – Европска унија и начело међусобног признавања судских одлука у кривичним стварима

Проф.др Мицхаел Боцк --- О значају криминологије за кривично право у савременој Европи.   

Проф.др Ђорђе Игњатовић;- Криминалитет у Србији и Европи: један упоредни поглед

 проф.др – Милан Шкулић Процесна вредност предузетих кривичнопроцесних радњи у другој држави

проф.др Миодраг Симовић; др Владимир Симовић; - Допринос Међународног кривичног суда за Руанду у оснивању сталног међународног кривичног суда

                                              

12,30 -13,00----- кафе перерив

 

13,00 – 14,30 доклади

проф.др Горан Илић, - Стандарди људских права у области међународне кривичноправне помоћи

 Проф.др Војсилав Ђурђић- Европски и регионални налог за хапшење као облик међународне кривично правне сарадње

 др Јован Ћирић – Србија и европски стандарди у кривичном праву

                         проф.др Станко Бејатовић Међународна кривичноправна сарадња као инструменат ефикасности откривања и доказивања кривичних дела с међународним обележјем сарадње                  

                         Др Јелена Ћеранић Облици повезивања држава у кривичној области

                        Др Ана Кнежевић – БојовићЕвропски суд правде   

                        мр Марина Матић ЕУРОЈУСТ

                       

14,30 – 15,00 – Објед перерив

 

15.00 – 16,00 – доклади

                         проф.др Божидар Бановић Заједнички истражни тимови као облик међународне кривичноправне сарадње

Проф. др Вид Јакулин; - Сарадња држава у сузбијању злоупотребе унутрашње информације

 др Марио РељановићПолицијска сарадња између држава чланица ЕУ

 Проф.др Борислав ПетровићДвојно држављанство и његов утицај на практичну реализацију појединих облика међународне кривичноправне сарадње

                         Милош Опарица; мр Сергеј Уљанов; - Међународна полицијска сарадња Републике Србије у светлу европских интеграција

                         Др Александра Рабреновић; - Борба против корупције у Европи

 

 

18,00 – Концерт по поводу  55 Ассоциации юристов Сербии

 

19,30-Торжественный Ужин в  Гастинице ``СКАДАРЛИЦА``

 

 

 22.ноября

 

                        09,00 –10,00 – Доклади

                                   * Др Дејан Шупут; - Корупција у приватном сектору

                                   * Др Бранислава Кнежић; - Малолетни азиланти у Србији

* Проф.др Љубинко Митровић, - „Посебан“ правни положај малолетника као резултат међународне кривичноправне сарадње

                                   * проф.  др Владимир Чоловић, - Сарадња држава у области остваривања алиментационих захтева

                                   * Синиша Важић;- Сарадња и међусобна правна помоћ у предметима ратних злочина

                                  

                        10,00-10,30 – кафе перерив

 

                        10,30 – 11,30 --- реферати

                                   * проф. Др Берислав Павишић Извршење иностране кривичне пресуде

                                   * Симоне Бенвенути; - Искуства Италије у међународној кривичноправној сарадњи

                                   *мр Јасмина Киурски Међународна кривичноправна сарадња и оштећена лица

                                   * проф.др Ивана Симовић-Хибер; - Савремени модел креирања међународног кривичног права и модел статута међународног кривичног трибунала                   

 

12,00-12,30 --- кафе перерив

 

                        12,30- 13,30 – дискусијја  и закључењије Конференцији

 

19,00 ГАЛА УЖИН

                       

                       

Новости

17.09.2015
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФРЕНЦИЯ
Подробнее...

28.08.2015
Международная научно-практическая конференция «Конституция: единство народа, стабильность, процветание»
Подробнее...

11.06.2015
ЗАСЕДАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, МСЮ, УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ», АКДЕМИИ КУТАФИНА
Подробнее...

24.12.2014
Профессор Трунов был избран в Состав членов Президиума РАЕН
Подробнее...

08.09.2014
18-20 сентября 2014г. Сербия Златибор. 54 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФРЕНЦИЯ.
Подробнее...


Архив новостей...

Подписка